หนังสือเก่า lungkitti.com

พระราชนิพนธ์เรื่อง ไกลบ้าน (เล่ม 1-2)

฿650.00
หมวดหนังสือ (21) : หนังสือเก่า - ตำหนิ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 21 หนังสือเก่า - มีตำหนิ
  • รหัสสินค้า : 027171

รายละเอียดสินค้า พระราชนิพนธ์เรื่อง ไกลบ้าน (เล่ม 1-2)

         พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน (ฉบับมีรูปภาพพร้อมด้วยจดหมายเหตุประกอบ) เล่ม 2 เริ่มจาก พระราชหัตถ์เลขาฉบับที่ 26 จนถึง พระราชหัตถ์เลขาฉบับที่ 43 มีรูปภาพประกอบคำอธิบาบจำนวน 36 รูป
  พระราชนิพนธ์เรื่อง “ไกลบ้าน” เป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชนิพนธ์เกี่ยวกับพระราชภารกิจแต่ละวัน และเหตุการณ์หรือสิ่งซึ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตรในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งหลัง เป็นทำนองการบันทึกจอหมายเหตุหรือรายงานประจำวันทำให้ผู้อ่านได้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ พระพลานามัยตลอดจนทุกข์ สุขส่วนพระองค์ นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ให้สารสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลในแต่ละประเทศ ทัศนียภาพ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ตลอดจนความเจริญทางวิทยาการของนานาอารยประเทศ
โดย : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
หมวด (21) : หนังสือเก่า - ตำหนิ
ปกแข็ง / 782, 871 หน้า (มีแจ็คเก็ต)
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ แพร่พิทยา
พิมพ์ครั้งที่ : -
ปีที่พิมพ์ : 2527
ขนาด : กว้าง 14 ซ.ม. ยาว 18 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่า (ตำหนิ) / หนังสือขอบบนโดนความชื้น มีคราบเหลือง ทั้งสองเล่ม / หน้าครบเปิดอ่านได้ปรกติ