หนังสือเก่า lungkitti.com

ชีวิตและงานของ เสฐียรโกเศศ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (03) : ชีวประวัติบุคคลสำคัญ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ชีวประวัติ - บุคคลสำคัญ
  • รหัสสินค้า : 027158

รายละเอียดสินค้า ชีวิตและงานของ เสฐียรโกเศศ

         เป็นชีวิตและงานของบุคคลที่เป็นตัวอย่างสำหรับการศึกษา และยึดถือเป็นแบบอย่างชีวิตของกุลบุตรกุลธิดา ในอันที่จะสร้างกำลังใจและ ดำเนินชีวิตตามอุดมคติเหมือนชีวิตของท่านผู้นี้ได้เป็นอย่างดี ในฐานะที่คนเราแต่ละคนย่อมถนัดและรักอาชีพในแง่ต่าง ๆ กัน แต่ท่านเสฐียรโกเศศเหมือนแนะแนวการดำเนินชีวิตตามความมุ่งหมาย ให้ถึงจุดสุดยอดประดุจโครงสร้างของท่าน นักเรียน นักศึกษา นิสิตและผู้สนใจ ในชีวิตและผลงานของท่าน.
โดย : ประพัฒน์  ตรีฌรงค์  
หมวด (03) :  ชีวประวัติบุคคลสำคัญ
ปกแข็ง / 471 หน้า (มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ : สำนักงานหอสมุดกลาง 09 
พิมพ์ครั้งที่ : -  
ปีที่พิมพ์ :    2515
ขนาด : กว้าง 14 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง / รองกระดาษเสริมใบหุ้มปก
 
/* Products stats */