หนังสือเก่า lungkitti.com

ผู้ดี / ดอกไม้สด

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (09) : นวนิยายเก่า (ปกแข็ง)
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : นวนิยายเก่า (ปกแข็ง)
  • รหัสสินค้า : 027144

รายละเอียดสินค้า ผู้ดี / ดอกไม้สด

        แม้คำว่า "ผู้ดี" จะสัมพันธ์อยู่กับ "ความดี" แต่ "ความเป็นผู้ดี" มีอะไรมากกว่า "ความเป็นคนดี" เพราะคนดีไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ดีทุกคนไป ดังนั้น นวนิยายของ "ดอกไม้สด" ไม่ได้แสดงความขัดแย้งระหว่าง "คนดี" และ "คนเลว" แท้จริงแล้วตัวละครของ "ดอกไม้สด" มีทั้งส่วนดีและส่วนบกพร่องตามสามัญธรรมดามนุษย์ ส่วนบกพร่องเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่มากระทบ หากแก้ไขปัดเป่าต้นเหตุเสีย ก็อาจจะลบล้างส่วนบกพร่องเหล่านั้นได้ ส่วนบกพร่องบางอย่างไม่ได้เกิดจากอุปนิสัยเลวทราม แต่ เกิดจากขาดการขัดเกลาอบรมให้มีหลักที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างที่ถูกที่ควร ดังนั้น นวนิยายเรื่อง "ผู้ดี"จึงขยายความให้เห็นว่า ผู้ดี คือผู้ที่รักษาเกียรติของตน มีความอดทนอดกลั้น รู้จักระงับอารมณ์ สำรวมกิริยาวาจา เสียสละ แม้ตกอับยากจนก็ไม่มักได้ในของของคนอื่น หรือพึ่งพาอาศัยคนอื่นให้เขาดูถูก หมิ่นแคลน รู้จักให้อภัยผู้อื่น และทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทน 
โดย: ดอกไม้สด (หม่อมหลวงบุปผา นิมมานเหมินท์)
จัดทำบทอธิบายโดย: อาจารย์แม้นมาส ชวลิต 
หมวด(09) : นวนิยายไทย (ปกแข็ง)
ปีที่พิมพ์: 2514
ปกแข็ง/ 622 หน้า (มีใบหุ้มปก)
สำนักพิมพ์: แพร่พิทยา
ขนาด: กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง / รองกระดาษเสริมใบหุ้มปก
/* Products stats */