หนังสือเก่า lungkitti.com

ชีวประวัติของข้าพเจ้า โดย มหาตมา คานธี

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (03) : ชีวประวัติบุคคลสำคัญ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ชีวประวัติ - บุคคลสำคัญ
  • รหัสสินค้า : 027013

รายละเอียดสินค้า ชีวประวัติของข้าพเจ้า โดย มหาตมา คานธี

         ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นวันเกิดครบรอบร้อยปีของ มหาตมา คานธี ผู้ได้รับสมญาว่าเป็น “บิดาแห่งประชาชาติอินเดีย” องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และ วัฒนธรรมสหประชาชาติตระหนักถึงคุณธรรมความดีของบุรุษนักบุญผู้นี้ที่มีต่อมนุษยชาติ จึงได้ประกาศให้ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น “ปีครบรอบศตวรรษของ คานธ์ และได้จัดให้มีงานฉลองเพื่อรำลึกถึงท่านด้วยวิธี การต่างๆ 
        มหาตมา คานธ์ มีประวัติความเป็นมา มีแนวความคิด อีกทั้งมีวิธีปฏิบัติการอย่างไร ชาวอินเดียจำนวนร้อย ๆ ล้านจึงเรียกท่านว่า “บาปูจ” ซึ่งแปลว่า “คุณพ่อ” ? ข้อความในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเป็นชีวประวัติของท่านและ ท่านเองเป็นผู้เขียน จะให้ความกระจ่างแจ้งแก่ผู้อ่าน ได้เป็นอย่างดี
แปลโดย :  กรุณา กุศลาสัย (แปลจากภาษาฮินดี)
หมวด (03) : ชีวประวัติบุคคลสำคัญ
ปกอ่อน/ 437 หน้า และ (มหาตมา คานธี / 19 หน้า)
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์  กมลากร
พิมพ์ครั้งที่ :  4  
ปีที่พิมพ์ :    2518
ขนาด : กว้าง 12.5 ซ.ม. ยาว 13.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ 
/* Products stats */