หนังสือเก่า lungkitti.com

นำเที่ยว งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (03) : อนุสรณ์ วัด-วัง
เหลือ 1 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : อนุสรณ์สถาน วัด-วัง
  • รหัสสินค้า : 027002

รายละเอียดสินค้า นำเที่ยว งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

      เมืองนครปฐม เป็นเมืองอันสงบ ร่มรื่น อุดมสมบูรณ์ ประชาชนทั่วไปก็มีนิสัยโอบอ้อมอารี ปราศจากเล่ห์เหลี่ยมแก่กัน ทั้งนี้ก็โดยบุญบารมีแห่งองค์พระปฐมเจดีย์แผ่รัศมีไปโดยทั่วถึง ซึ่งเหตุผลอันนี้จะเห็นได้จากความร่วมมือร่วมใจระหว่าง ข้าราชการ ประชาชน และพ่อค้าทั้งไทยและจีนที่ได้ช่วยกันจัดงาน ให้ครึกครื้นเป็นพีเศษ และวิ่งเต้นจัดพิมพ์หนังสือนี้ขึ้นเพื่อเป็นอนุสสรณ์แก่ท่านที่ได้อุส่าห์เดินทางมาแต่ ทิศต่าง ๆ เพื่อ นมัสการ พระบรมสารี ริกธาตุที่บรรจุอยู่ในพระปฐมเจดีย์อันศักดิ์ศิทธิ์นี้
หมวด (03) :  อนุสรณ์ วัด-วัง
ปกอ่อน / 32 หน้า 
จัดพิมพ์ที่ : บริษัทรุ่งนคร จำกัด / พระนคร
พิมพ์ครั้งที่ :  -  
ปีที่พิมพ์ :  2492  
ขนาด : กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง
/* Products stats */