หนังสือเก่า lungkitti.com

วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา – ตำนานหลวงพ่อโสธร

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (03) : อนุสรณ์ วัด-วัง
เหลือ 1 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : อนุสรณ์สถาน วัด-วัง
  • รหัสสินค้า : 027000

รายละเอียดสินค้า วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา – ตำนานหลวงพ่อโสธร

 
      ประวัติของหลวงพ่อโสธรมีเป็นมาอย่างไร ได้สร้างหรือบูรณะขึ้นในสมัยได้  เป็นพระพุทธรูปที่ทำด้วยศิลาแลงหรือทำด้วยไม้ ทำขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือมาจากที่อื่น นั้นย่อมนำความยุ่งยากมาผู้เรียบเรียงเป็นอันมาก เพราะปราศจากหลักฐานที่ชิดเขียนไว้แน่นอน ส่วนมากเป็นเรื่องบอกเล่าสืบต่อกันมา ยิ่งนานวันคำบอกเล่าอาจเพิ่มเติมหรือขยายความ ออกไปอีกได้ ทรรศนะที่ได้จากคำบอกเล่าจึงมีน้ำหนักที่รับฟังได้น้อยที่สุดหรือแทบจะรับฟังไม่ได้ เลย ที่ได้นำมาเขียนลงไว้ ณ ที่นี้ด้วยก็เพื่อให้ประวัติของหลวงพ่อโสธรสมบูรณ์ครบถ้วน
หมวด (03) :  อนุสรณ์ วัด-วัง
ปกอ่อน/ 40 หน้า (ไม่รวมเนื้อหาส่วนประกอบ)
จัดพิมพ์ : โอเดียนการพิมพ์ / พระนคร  
พิมพ์ครั้งที่ :  -
ปีที่พิมพ์ :   2506 
ขนาด : กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง
/* Products stats */