หนังสือเก่า lungkitti.com

อุปสมบทวิธี และ บุรพกิจสำหรับภิกษุใหม่ ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (03) : หนังสืออนุสรณ์งานศพ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสืออนุสรณ์งานศพ
  • รหัสสินค้า : 026954

รายละเอียดสินค้า อุปสมบทวิธี และ บุรพกิจสำหรับภิกษุใหม่ ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

     อุปสมบทวิธี และ บุรพกิจสำหรับภิกษุใหม่ ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส    จัดพิมพ์เป็นที่ระลึก ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระสาธกธนราช (พูน มณิสุต)  ณ สุสานหลวง วัดเทพศิริทราวาส  วันที่ 21 กุวภาพันธ์ พ.ศ. 2514
หมวด (03) : หนังสืออนุสรณ์งานศพ  
ปกอ่อน/ (ก-จ), 109 หน้า 
ปีที่พิมพ์ :  2514  
ขนาด : กว้าง 15.5 ซ.ม. ยาว 23 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ
/* Products stats */