หนังสือเก่า lungkitti.com

คัมภีร์ชีวิต คำสอนจูจื๊อ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (11) : วรรณกรรมจีน  
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : วรรณกรรม - นิยายจีน - พงศาวดาร
  • รหัสสินค้า : 026854

รายละเอียดสินค้า คัมภีร์ชีวิต คำสอนจูจื๊อ

         คำสอนของขงจื๊อ4)เป็นเรื่องการสอนให้ประพฤติตามระเบียบวินัยและจรรยามารยาทอัน ดีงามต่อกันมา ศาสนาขงจื๊อสอนให้ปฏิบัติเหมือนกฎทองของศาสนาคริสต์ แต่ได้ใช้มาก่อนศาสนาคริสต์ คือ ”จงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนดังที่เราต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเราŽ” เนื่องจาก คำสอนของขงจื๊อที่ให้เคารพบรรพบุรุษจึงเกิดมีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีต่างๆ ที่ชาวจีนยึดเป็นหลักในชีวิตประจำวัน ในประวัติศาสตร์ไม่มีใครมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อความคิดและชีวิตของประชาชนชาวจีนเท่าขงจื๊อ ศาสนาขงจื๊อจึงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งสังคมและความคิดของชาวจีนอย่างแยกไม่ออก
โดย :   ศักดิ์ อนุสรณ์
หมวด (11) : วรรณกรรมจีน
ปกอ่อน / 85 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์สายส่งสุขภาพใจ
ขนาด : กว้าง 14.5 ซ.ม. ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้ 
/* Products stats */