หนังสือเก่า lungkitti.com

วัยรุ่น / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (09) : รวมนักเขียน / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
  • รหัสสินค้า : 026841

รายละเอียดสินค้า วัยรุ่น / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

       รวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับ “วัยรุ่น” ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช” ที่ได้ชี้ให้เห็นปัญหาของวัยรุ่นในชาติต่างๆ ทั้งวัยรุ่นไทย และวัยรุ่นต่างประเทศ   ทั้งในประเทศโลกเสรีอย่างสหรัฐอเมริกา   และยุโรป และวัยรุ่นในโลกคอมมิวนิสต์อย่างโปแลนด์   และรัสเซีย   ทำให้พบว่าปัญหาวัยรุ่นนั้นแม้เกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่สิ่งที่จะหยุดยั้งปัญหาทั้งหลายก่อนที่จะเกิดขึ้นได้   ก็คือการอบรมเด็กอย่างถูกต้อง   และการทำความเข้าใจกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กนั่นเอง...ลองมองวัยรุ่นผ่านสายตาของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช   แล้วดูแลเด็กในบ้านในทางที่ถูกต้อง   ท่านจะได้พบกับคำว่า “สายเกินไป”
สารบัญ
- สอนลูก
- วัยรุ่นไทย
- ปัญหาเด็ก-ผู้ปกครองไม่ดี
- วัยรุ่นอเมริกา
- วัยรุ่นยุโรป
- วัยรุ่นโปแลนด์
- วัยรุ่นรัสเซีย
- วัยรุ่นฮ่องกง
- เด็กวิจารณ์ผู้ใหญ่
โดย :  ม.ร.ว.  คึกฤทธิ์ ปราโมช
หมวด (19) : หนังสือมือสอง
ปกอ่อน / 88 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ดอกหญ้า 
พิมพ์ครั้งที่ :    1
ปีที่พิมพ์ :    2544
ขนาด : กว้าง  ซ.ม. ยาว  ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้ / มีลายเซ็นเจ้าของเดิม
/* Products stats */