หนังสือเก่า lungkitti.com

ละครแห่งชีวิต

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (09) :วรรณกรรมเก่า
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : วรรณกรรมเก่า
  • รหัสสินค้า : 026750

รายละเอียดสินค้า ละครแห่งชีวิต

  ภายในระยะ 30 ปีมานี้ มีนักประพันธ์ที่ได้ผลิตหนังสือต่าง ๆ ออกมาสู่โลกวรรณกรรมเป็นจำนวนไม่น้อย แต่มีนักประพันธ์น้อยคนที่นามของตน จะยังจารึกอยู่ในความทรงจำและความนิยมศรัทธาของผู้อ่าน แม้ในระยะปัจจุบันเช่นนี้ ม.จ.อากาศดำเกิง รพีพัฒน์ ท่านชายนักประพันธ์ ผู้ได้นำความตื่นเต้นเกรียวกราวมาสู่วงการเขียนการอ่านในสมัยเมื่อ 30 ปีมาแล้วด้วยนวนิยายเรื่องเยี่ยมของท่านที่ชื่อว่า “ละครแห่งชีวิต” ไม่ว่าในสมัยโน้นหรือสมัยนี้ ผู้อ่านที่ได้อ่าน ละครแห่งชีวิต มาถึงหน้าสุดท้ายย่อมอดที่จะปิดหนังสือเล่มนี้ด้วยความรู้สึกสะท้านใจเสียไม่ได้ อันเนื่องด้วยความสงสารและเห็นใจในชีวิตอับโชคของวิสูตร ชายหนุ่มผู้อาภัพ..
โดย :  หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง
หมวด (09) :  วรรณกรรมเก่า 
ปกอ่อน / 416 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพสามัญชน
พิมพ์ครั้งที่ :  43
ปีที่พิมพ์ :  2554
ขนาด : กว้าง 12.6 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้ 
/* Products stats */