หนังสือเก่า lungkitti.com

พระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (03) : อนุสรณ์ วัด-วัง
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : อนุสรณ์สถาน วัด-วัง
  • รหัสสินค้า : 026671

รายละเอียดสินค้า พระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์

  เนื่องในโอกาสฉลองอายุ ๙๖ ปี วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน และคณะศิษยานุศิษย์ ได้จัดงานบำเพ็ญกุศล ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ใน โอกาสนี้ได้จัดพิมพ์หนังสือ “พระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์” เป็นที่ระลึกในงานนี้
  พระพุทธปฏิมาเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีการ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพกราบไหว้สักการบูชา ได้มีวิวัฒนาการความเป็นมาของพุทธศิลป์ หลายยุคหลายสมัย โดยเฉพาะที่วัดพระเชตุพน มีพระพุทธรูปมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธรูป มาแต่ราชธานีเก่าและหัวเมืองต่างๆ ทรงปฏิสังขรณ์และประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถ พระวิหารทิศ พระระเบียง พระวิหารคด เป็นจำนวนกว่า ๘๐๐ องค์ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และปิดทองใหม่ทั้งหมด ต่อมามีการชำรุดทรุดโทรมทางวัดได้จัดการปฏิสังขรณ์ต่อเนื่องกันมาโดยตลอด ต้องใช้ ทุนทรัพย์มหาศาลเพื่อที่จะรักษาสมบัติล้ำค่าของชาติไว้
โดย :  คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน และคณะศิษยานุศิษย์
หมวด (05) : ธรรมานุสรณ์ 
ปกแข็ง / 319 หน้า (มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ :  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 
พิมพ์ครั้งที่ :  1  
ปีที่พิมพ์ :  2555
ขนาด : กว้าง 26 ซ.ม. ยาว 34 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง
/* Products stats */