หนังสือเก่า lungkitti.com

บันทึกความทรงจำ เทียม โชควัฒนา พ.ศ. 2516 / 2517-2521 (ชุด 2 เล่ม)

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (03) : ชีวประวัติบุคคลสำคัญ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ชีวประวัติ - บุคคลสำคัญ
  • รหัสสินค้า : 026654

รายละเอียดสินค้า บันทึกความทรงจำ เทียม โชควัฒนา พ.ศ. 2516 / 2517-2521 (ชุด 2 เล่ม)

       ข้าพเจ้าบันทึกสิ่งทั้งหมดนั้นด้วยความมุ่งหมายประการแรกคือ เตือนตนเองให้เข้าใจในความสำเร็จหรือล้มเหลวหรือบทเรียนเหล่านั้นให้กระจ่างขึ้นไปอีก ความมุ่งหมายข้อต่อมาก็เพื่อให้บุตรหลาน มิตรสหายและผู้ใกล้ชิดข้าพเจ้า หากว่าเขาจะได้อ่านดังนั้นเขาจะได้รู้ ได้เข้าใจตัวข้าพเจ้าดียิ่งขึ้น ไม่จำเป็นที่เขาจะต้องเห็นด้วย เพราะข้าพเจ้าปรารถนาเพียงให้เขาได้รับรู้เท่านั้น อื่นใดนอกเหนือไปจากนี้อยู่ที่วิจารณญาณของเขาเอง
           ในบันทึกความจำเล่มที่ 2 นี้ สำหรับท่านซึ่งอ่านอย่างละเอียดและพินิจพิเคราะห์ อาจจะเห็นว่าข้าพเจ้าได้นำเอาเรื่องราวบางเรื่องมาพูดซ้ำ บางเรื่องก็เป็นการขยายความ และมีบางเรื่องซึ่งมีการเท้าความถึง หรือ อาจจะกล่าวถึงในแง่มุมอื่น ๆ อยากจะให้ท่านเข้าใจว่าแง่มุมใหม่ที่นำมากล่าวถึงนั้นก็เพื่อที่จะให้ท่านได้รับรู้ในทัศนะอื่น ๆ อันแตกต่างกันเพื่อ สร้างแนวคิดที่กว้างขวางออกไป การนำมากล่าวย้ำก็ด้วยเจตนาเพื่อทบทวนและในบางเรื่องการกล่าวถึงก็เพื่อเตือนให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งนั้น เพราะข้าพเจ้าเชื่ออยู่ว่า บางสิ่งเป็นเรื่องที่เราไม่น่ากล่าวถึง บางสิ่งกล่าวถึงเพียงครั้งเดียวก็มากเกินไป และบางเรื่องการพูดถึงเพียงครั้งเดียว ย่อมไม่เพียงพอ.  / บางส่งจากคำนำ....เทียม โชควัฒน่
หมวด (03) :  ชีวประวัติบุคคลสำคัญ
ปกอ่อน/ 506, 665 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์  ดอกหญ้า
พิมพ์ครั้งที่ :    4
ปีที่พิมพ์ :    2540
ขนาด : กว้าง 15.5 ซ.ม. ยาว 24 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ 
/* Products stats */