หนังสือเก่า lungkitti.com

วิทยาศาสตร์ทางใจ ฉบับเปิดโลก / พ.อ.ชม สุคันธรัต

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (00) : ตู้หนังสือเก่า
เหลือ 1 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 026478

รายละเอียดสินค้า วิทยาศาสตร์ทางใจ ฉบับเปิดโลก / พ.อ.ชม สุคันธรัต

  สมาธิ คือ วิธีการนำไปสู่ความสงบภายใน มีขั้นตอนชัดเจน เรียบง่าย สามารถปฏิบัติได้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา ทุกระดับสถานะสังคม อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ 
  เปิดเผยวิธีใช้อำนาจจิตให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน, ในการปกครอง, สะกดจิตช่วยความจำ, ดูทางใน, แปลงธาตุ, รักษาโรคต่างๆ …
โดย: พ.อ.ชม  สุคันธรัต  
หมวด (00) : ตู้หนังสือเก่า
ปกอ่อน / 322  หน้า 
จัดพิมพ์: การพิมพ์ไชยวัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2529
ขนาด : กว้าง 13.5 ซ.ม.  ยาว 18.5 ซ.ม.
สภาพ :  ดี / รูปเล่มแข็งแรง / มีลายเซ็นผู้เขียน (กำกับท้ายคำนำ)
 
/* Products stats */