หนังสือเก่า lungkitti.com

ตำรายาไทยแผนโบราณ (เล่ม 6)/ ร.ต.อ. เปี่ยม บุณยะโชติ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (05) : ตำรายา/สมุนไพร
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ตำราแพทย์ไทย -สมุนไพร -คัมภีร์/ตำรา -พระคาถา
  • รหัสสินค้า : 026473

รายละเอียดสินค้า ตำรายาไทยแผนโบราณ (เล่ม 6)/ ร.ต.อ. เปี่ยม บุณยะโชติ

  ตำรายาไทยเล่ม ๖ นี้ ข้าพเจ้าได้รวบรวมเป็นเวลาแรมปี ได้ตำรายามาจากภาคกลางบ้าง ภาคอื่น ๆ บ้างแต่ที่ได้มามากจาก ท่านอาจารย์ พระครูวิมลนวการ (เล้ง) เจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นยาที่ชาวภาคใต้ ได้นิยมใช้กันมาจนบัดนี้ ข้าพเจ้าได้ขออนุญาตท่าน ท่านก็มีความยินดี ที่จะให้ประชาชนทั้งประเทศ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนานาประการ
  ฉะนั้นท่านผู้ที่ได้ศึกษาตำรายาไทยเล่มนี้ จะได้นำไปสร้างความผาสุก แต่ผู้ ที่เจ็บป่วยอยู่ เพื่อประโยชน์สุข เพื่อความบำบัดทุกข์ ให้ได้มีความเกษมสำราญ อายุยืนนานเข้มแข็งจนถึง ๑๐๐ ปีทุกท่านเทอญ
โดย :  ร.ต.อ. เปี่ยม บุณยะโชติ
หมวด (05) : ตำรายา/สมุนไพร
ปกแข็ง / (12), 396 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ เกษมบรรณกิจ
พิมพ์ครั้งที่ :  -  
ปีที่พิมพ์ :  2518  
ขนาด : กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง / กระดาษเหลืองเก่า
 
/* Products stats */