หนังสือเก่า lungkitti.com

ตำรายาไทยแผนโบราณ (เล่ม 9)/ ร.ต.อ. เปี่ยม บุณยะโชติ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (05) : ตำรายา/สมุนไพร
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ตำราแพทย์ไทย -สมุนไพร -คัมภีร์/ตำรา -พระคาถา
  • รหัสสินค้า : 026472

รายละเอียดสินค้า ตำรายาไทยแผนโบราณ (เล่ม 9)/ ร.ต.อ. เปี่ยม บุณยะโชติ

  ตำรายาแพทย์แผนโบราณเล่มนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณ คุณธาดา อนดระหานนท
ได้มอบสมุดข่อยมาให้ ในสมุดข่อยนั้นมีตำรายาไทย ตำราหมอนวด และพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ท่านบอกว่า หากอันใดมีประโยชน์กับประชาชน ขอให้ข้าพเจ้ารวบรวมออกพิมพ์ เพื่อเผยแพร่แด่ประชาชนที่อยากรู้อยากเห็น ทั้งจะเป็นประโยชน์กับเขาบ้าง ดีกว่าที่จะสงวนไว้เฉย ๆ เมื่อนานไปก็จะอันตรทานไปได้ ดังที่เคยพบเคยเห็นมาแล้ว หนังสือตำรายานี้มีด้วย กันหลายเล่ม เป็นสมุดข่อยที่เก่าแก่มาก ประมาณว่าคงจะ ร้อยกว่าปี.
โดย : ร.ต.อ. เปี่ยม บุณยะโชติ  
หมวด (05) : ตำรายา/สมุนไพร
ปกแข็ง / (31), 429 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์  เกษมบรรณกิจ 
พิมพ์ครั้งที่ :  -
ปีที่พิมพ์ :  2522
ขนาด : กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง / กระดาษเหลืองเก่า
 
/* Products stats */