หนังสือเก่า lungkitti.com

ตำรายาไทยแผนโบราณ (เล่ม 11)/ ร.ต.อ. เปี่ยม บุณยะโชติ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (05) : ตำรายา/สมุนไพร
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ตำราแพทย์ไทย -สมุนไพร -คัมภีร์/ตำรา -พระคาถา
  • รหัสสินค้า : 026471

รายละเอียดสินค้า ตำรายาไทยแผนโบราณ (เล่ม 11)/ ร.ต.อ. เปี่ยม บุณยะโชติ

  เรื่องยาสมุนไพร ผมได้รวบรวมแล้ว ๑๐ เล่ม แต่ยังได้รับสมุดข่อย จากท่านที่เคารพนับถือส่งมาให้ผมอีกเรื่อย ๆ ท่านบอกว่า เป็นของเก่าแก่ของปู่ย่าตายาย  เมื่อผมพิมพ์ออกเป็นเล่ม เพื่อประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป ดีกว่าจะปล่อยไว้สูญหายไป ส่วนมากปลวกชอบกินผมขอขอบคุณที่ส่งมาให้ ผมจะพยายามคัดลอก นอกจากนั้น  ที่เป็นภาษาเขมร และเป็นภาษาแขกอินเดีย ไปจางให้เพื่อนที่มีความรู้ในภาษานั้น ๆ ส่วนภาษาไทยโบราณ --ผมก็ได้ ทำเอง กว่าจะได้แต่ละเล่ม กินเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน.
โดย : ร.ต.อ. เปี่ยม บุณยะโชติ  
หมวด (05) : ตำรายา/สมุนไพร
ปกแข็ง / (58), 312 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์  เกษมบรรณกิจ 
พิมพ์ครั้งที่ : - 
ปีที่พิมพ์ :  -
ขนาด : กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง / กระดาษเหลืองเก่า
 
/* Products stats */