หนังสือเก่า lungkitti.com

ตำรายาไทยแผนโบราณ (เล่ม 12)/ ร.ต.อ. เปี่ยม บุณยะโชติ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (05) : ตำรายา/สมุนไพร
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ตำราแพทย์ไทย -สมุนไพร -คัมภีร์/ตำรา -พระคาถา
  • รหัสสินค้า : 026470

รายละเอียดสินค้า ตำรายาไทยแผนโบราณ (เล่ม 12)/ ร.ต.อ. เปี่ยม บุณยะโชติ

  หนังสือยาไทยแผนโบราณ  ส่วนมากเป็นยาครั้งสมัยพุทธกาล อันพวกเราท่านทั้งหลายในยุคนี้ลืมกันส่วนมากแล้ว ที่มีในสมุดข่อยและในใบลานจารึกและที่ท่านทั้งหลายพิมพ์ขึ้นแล้วก็มีมาก ถ้าขืนปล่อยไว้ให้เปื่อยเน่าไปตามสภาพของมันแล้วมีแต่จะหมดสิ้นไป อันว่าการรวบรวมเช่นนี้รู้สึกว่าลำบากพอดู แต่นึกว่าเกิดมาชาติหนึ่ง เวลาอย่าให้เสียไป.
โดย : ร.ต.อ. เปี่ยม บุณยะโชติ  
หมวด (05) : ตำรายา/สมุนไพร
ปกแข็ง / (56), 327 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์  เกษมบรรณกิจ 
พิมพ์ครั้งที่ :  -  
ปีที่พิมพ์ :  2525 
ขนาด : กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง / กระดาษเหลืองเก่า
 
/* Products stats */