หนังสือเก่า lungkitti.com

สารพันมรดกไทย

฿600.00
หมวดหนังสือ (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 026340

รายละเอียดสินค้า สารพันมรดกไทย

  “สารพันมรดกไทย”  กรมศิลปากร จัดพิมพ์เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี  วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ 
  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระ การปกครองแบบประชาธิปไตย พระองค์ทรงมองเห็นการณ์ไกลใน อารยประเทศทั่วโลกในทุกๆ ด้าน นอกจากนี้ยังทรงพระปรีชาสามาร ไม่ว่าจะเป็นคีตศิลป์ วิจิตรศิลป์ วรรณคดี และโบราณคดี โดยเฉพาะ วัฒนธรรมของชาติและเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โดยทรงพระกรุณา ตั้งราชบัณฑิตยสภาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๙ และโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ราชบัณทิตยสภายกพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็น “พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าศึกษาหาความรู้และภาคภูมิใจมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ พร้อมทั้งโปรดให้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร และพระราชบัญญัติว่าด้วย การส่งโบราณวัตถุและศิลปวัตถุออกนอกประเทศ พ.ศ. ๒๔๖๙ และเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจการพิพิธภัณฑสถาน พระองค์ได้พระราชทานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เป็นสมบัติของพิพิธภัณฑสถาน และเพื่อจัดแสดงเป็นจำนวนมาก ตลอดจนเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่องานด้านพิพิธภัณฑสถานของชาติ และทรงวางรากฐานใน การพัฒนากิจการพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทยมาจนทุกวันนี้
หมวด (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า  
ปกอ่อน / 284 หน้า 
จัดพิมพ์ : กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์ :  2536  
ขนาด : กว้าง 21 ซ.ม. ยาว 29.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ 
/* Products stats */