หนังสือเก่า lungkitti.com

ชีวิต / ม.จ.จันทร์เจริญ รัชนี

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (09) : นวนิยายเก่า (ปกแข็ง)
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : นวนิยายเก่า (ปกแข็ง)
  • รหัสสินค้า : 026254

รายละเอียดสินค้า ชีวิต / ม.จ.จันทร์เจริญ รัชนี

       “ชีวิต” เป็นนวนิยายที่หม่อมเจ้าหญิงจันทร์เจริญ รัชนี ทรงแปลจากภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้รับความนิยม แพร่หลายที่สุดเรื่องหนึ่ง และผู้ประพันธ์ต้นฉบับเดิมได้รับ รางวัลจากสภาอักษรศาสตร์แห่งประเทศฝรั่งเศสจากเรื่องนี้
           เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเผชิญโลก - เผชิญกับความ ยากจน-เผชิญกับชะตากรรมและเผชิญกับความอดอยากของ เด็กเล็กๆ คนหนึ่ง ซึ่งในภายหลังกลับเป็นทายาทของมรดก กองมหึมา เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีท่วงทำนองคล้ายกับเรื่องจริง การวางแนวของเรื่อง ผู้ประพันธ์คนเดิมได้จัดทำไว้อย่าง ประณีต ซึ่งหม่อมเจ้าหญิงจันทร์เจริญ รัชนี ก็ได้ทรง พยายามถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาไทยได้อย่างน่าชมเชยเป็นที่สุด
แปลโดย : ม.จ.จันทร์เจริญ รัชนี  
หมวด (11) : นวนิยายปกแข็ง 
ปกแข็ง /  หน้า (ไม่มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์  แพร่พิทยา
พิมพ์ครั้งที่ : 2  
ปีที่พิมพ์ :    2515
ขนาด : กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มเดิม
/* Products stats */