หนังสือเก่า lungkitti.com

หนังสือชุดบ้านเล็ก (7 เล่ม) / ลอรา อิงกัลล์ส์ ไวล์เดอ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (11) : วรรณกรรมแปล
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : วรรณกรรมสากล
  • รหัสสินค้า : 025768

รายละเอียดสินค้า หนังสือชุดบ้านเล็ก (7 เล่ม) / ลอรา อิงกัลล์ส์ ไวล์เดอ

  "บ้านเล็กในป่าใหญ่" หรือ Little House in the Big Woods  ลอร่า อิงกัลส์ ไวล์เดอร์ เขียน ขึ้นโดยเล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวเล็กๆในกระท่อมไม้ซุง ในป่าใหญ่ทางตะวันตกของรัฐวิสคอนซิน ขึ้นเมื่อปี 1932 และมีการแปลเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกมากกว่า 40 ภาษา ซึ่งภาษาไทย แปลโดย "สุคนธรส" เมื่อ พ.ศ. 2500
หนังสือชุด “บ้านเล็กในป่าใหญ่”
  1. บ้านเล็กในป่าใหญ่, บ้านเล็กในทุ่งกว้าง (2 ตอนในเล่มเดียวกัน) / พิมพ์ครั้งที่ 4/2515
  2. เด็กชายชาวนา / พิมพ์ครั้งที่ 4/2515
  3. บ้านเล็กริมห้วย / พิมพ์ครั้งที่ 5/2518
  4. ริมทะเลสาบสีเงิน 
  5. ฤดูหนาวอันแสนนาน / พิมพ์ครั้งที่ 5/2518
  6. เมืองเล็กในทุ่งกว้าง / พิมพ์ครั้งที่ 5/2518
  7. ปีทองอันแสนสุข / พิมพ์ครั้งที่ 5/2518
โดย: ลอร่า อิงกัลส์ ไวล์เดอร์
แปลโดย: สุคนธรส
หมวด (11) : วรรณกรรมแปล
ปกแข็ง / 576, 432, 400, 447, 504, 471 หน้า (มีใบหุ้มปก)
พิมพ์ที่:  สำนักพิมพ์ บำรุงสาส์น
ขนาด: กว้าง 13.5 ซ.ม. ยาว 18.7 ซ.ม. 
สภาพ:  ดี / รูปเล่มเดิม
/* Products stats */