หนังสือเก่า lungkitti.com

ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทย

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (05) : ตำราแพทย์ไทย/พืชสมุนไพร  
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ตำราแพทย์ไทย -สมุนไพร -คัมภีร์/ตำรา -พระคาถา
  • รหัสสินค้า : 026085

รายละเอียดสินค้า ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทย

       เป็นวิธีดูแลสุขภาพของคนไทยที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีไทย มีการใช้สมุนไพรในการรับประทาน การอบ การประคบ การนวด การวินิจฉัยโรคแบบเป็นไทย มีองค์ความรู้เป็นทฤษฏี มีการเรียนการสอนและการถ่ายทอดความรู้อย่างกว้างขวาง และเป็นระบบ โดยการบอกเล่า การสังเกต และการบันทึก ทั้งยังสามารถ รักษาโดยวิธีการธรรมชาติบำบัด นับเป็นภูมิปัญญาไทยที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง
โดย :   รศ.ประทีป ชุมพล
หมวด (05) :  ตำราแพทย์ไทย/พืชสมุนไพร
ปกอ่อน / 296 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์มติชน          
พิมพ์ครั้งที่ :   1
ปีที่พิมพ์ :    2545
ขนาด : กว้าง 14.1 ซ.ม. ยาว 21.1 ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้ 
/* Products stats */