หนังสือเก่า lungkitti.com

พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 026036

รายละเอียดสินค้า พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530

  “ภาษาไทยนับเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่ง คือเป็นทางสำหรับแสดงความเห็นอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่สวยงามอย่างหนึ่งเช่น ในทางวรรณคดี เป็นต้น ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี ประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเอง ซึ้งต้องหวงแหน ประเทศใกล้เคียงของเราหลายประเทศมีภาษาของตนเอง แต่ว่าเขาก็ไม่แข็งแรง เขาต้องพยายามหาทางที่จะสร้างภาษาของตนเองไว้ให้มั่นคง เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้” / พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  พจนานุกรม หมายถึงหนังสือที่รวบรวมคำทั้งหลายทั้งปวงบรรดาที่มีใช้ในภาษา บันทึกเก็บลงไว้ตามลำดับอักษร ประกอบคำอธิบายเกี่ยวกับการออกเสียง ความหมาย หน้าที่หรือวธีใช้ หรือความสัมพันธ์กับคำอื่นๆในภาษาพูด ภาษาเขียน หรือภาษาที่เป็นถ้อยคำสำนวน รวมทั้งประวัติ แหล่งกำเนิดที่มาหรือรากศัพท์ของคำนั้นๆเท่าที่มีหลักฐานปรากฏ หรือเท่าที่พอจะสันนิษฐานให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้
หมวด (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกแข็ง/ 693 หน้า (มีใบหุ้มปก)
สำนักพิมพ์: วัฒนาพานิช จำกัด
พิมพ์ครั้งที่: 11
ปีที่พิมพ์: 2534
ขนาด: กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 26.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ
/* Products stats */