หนังสือเก่า lungkitti.com

แพทยศาสตร์สงเคราะห์ (เล่ม 1)

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (05) : ตำราแพทย์
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ตำราแพทย์ไทย -สมุนไพร -คัมภีร์/ตำรา -พระคาถา
  • รหัสสินค้า : 025992

รายละเอียดสินค้า แพทยศาสตร์สงเคราะห์ (เล่ม 1)

         ตำราหลักวิชาแพทย์แผนโบราณ ซึ่งได้ชี้ให้เห็นแนวทางในการ ศึกษาของนักศึกษาวิชาแพทย์แขนงนี้ ทำให้รู้และเข้าใจในวิชาแพทย์ได้ โดยถูกต้อง เพราะทางโรงเรียนแพทย์แผนโบราณได้รวบรวมและ เรียบเรียงขึ้นจากตาราหลักวิชาแพทยศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑-๒ อัน เป็นต้นฉบับเดิม
      การอัญเชิญประวัติคัมภีร์แพทย์ อันเป็นตารายาไทยหลายสมัย ต่อมา ซึ่งสถิต ณ สถานที่ต่างกันมาชุมนุมไว้ในตำราเล่มนี้นั้น แม้แต่ เพียงนามของพระคัมภีร์ก็เป็นการลำบากมาก เพราะการหาหลักฐาน ที่เกิดผู้เรียบเรียง และตำราเล่มใดเกิดก่อนหลังเมื่อใด ย่อมสุด ปัญญาที่จะค้นคว้าหามาให้ถี่ถ้วนบริบูรณ์ จึงนำมากล่าวไว้ เฉพาะ ที่พอจะสอบสวนรวบรวมได้ โดยบอกลักษณะพระคัมภีรนั้น ๆ เพียง ย่อ ๆ ทั้งนี้เพราะเห็นความจำเป็นว่า จะต้องเป็นความรู้พิเศษไว้ประดับ สติปัญญา บรรดาท่านที่สนใจศึกษาวิชาเภสัชกรรมแผนโบราณ ซึ่ง ว่าโดยหน้าที่แล้ว เภสัชกรผู้ปรุงยา ต้องเรียนให้รู้จักตำราพระ คัมภีร์แพทย์ต่าง ๆ ของดั้งเดิมทั้งหมดว่ามีกี่เล่ม ว่าด้วยโรคอะไรบ้าง แม้ว่าไม่ได้ใช้ตรานั้น ก็ควรทรงไว้เป็นความรู้รอบตัวก็ยังดี จะได้ ไม่ทำให้ท่านลืมเลื่อนตำราที่เคยมีชื่อเสียงมาแล้ว และยังคงกระจัด กระจายอยู่ถูกทำลายหายสูญไปง่าย ๆ อีกประการหนึ่ง เกรงว่าท่าน นักศึกษารุ่นใหม่จะถูกหาว่า ท่านเป็นหมอไทย ที่ไม่รู้จักตำรายาไทย….
จัดพิมพ์โดย :  ร.ร. แพมย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระนคร   
หมวด (05) : ตำราแพทย์ไทย 
ปกอ่อน / 501 หน้า 
พิมพ์ครั้งที่ : -   
ปีที่พิมพ์ :  2507  
ขนาด : กว้าง 17 ซ.ม. ยาว 23.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ 
/* Products stats */