lungkitti.com หนังสือเก่า

พระพุทธรูป มรดกล้ำค่าของเมืองไทย


SOLD OUT
หมวดหนังสือ (05) : หนังสือพระเครื่อง
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระเครื่อง-พระพุทธรูป- เครื่องราง-สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • รหัสสินค้า : 025990

รายละเอียดสินค้า พระพุทธรูป มรดกล้ำค่าของเมืองไทย

     ตลอดระยะเวลากว่า ๕ ปี ของการเดินทางไปถ่ายภาพพระพุทธรูปตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งค้นคว้าหาข้อมูลอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของการจัดทำหนังสือพระพุทธรูป ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายและยิ่งใหญ่ที่สุด แม้ว่าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆ มากมาย แต่ทุกอย่างก็สำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยปณิธานที่จะให้คนไทยได้รับรู้และตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธรูปในเมืองไทย เพื่อให้เกิดความศรัทธาในท้องถิ่นของตนเองและช่วยกันดูแลรักษาไว้ให้เป็นมรดกล้ำค่าของชาติไทยตลอดไป
      หนังสือเล่มนี้จะเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ใช้เป็นคู่มือ ประกอบการเรียนการสอน หรือเป็นคู่มือสำหรับเดินทางไปกราบสักการะ พระพุทธรูปทั่วประเทศได้เป็นอย่างดี เนื่องจากได้แบ่งหมวดหมู่ แยกเป็นภาค เป็นจังหวัด เพื่อความสะดวกในการค้นหา
     สุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ “พระพุทธรูป มรดก ล้ำค่าของเมืองไทย” เล่มนี้ จะทำให้คนไทยทั้งประเทศ มีความศรัทธา ต่อพระพุทธรูปมากขึ้น เพื่อช่วยกันธำรงพระบวรพุทธศาสนาให้ยั่งยืน สืบเนื่องต่อไป ตราบนานเท่านาน
โดย :  ทศพล จังพานิชย์กูล (เกียรตินิยมการถ่ายภาพ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2542)
หมวด (05) : หนังสือพระ
ปกแข็ง / 381 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ คอมม่า   
พิมพ์ครั้งที่ :    1
ปีที่พิมพ์ :    2546
ขนาด : กว้าง  ซ.ม. ยาว  ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ