หนังสือเก่า lungkitti.com

ยอดขุนพล จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (03) : ชีวประวัติบุคคลสำคัญ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ชีวประวัติ - บุคคลสำคัญ
  • รหัสสินค้า : 025982

รายละเอียดสินค้า ยอดขุนพล จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

  แม้ว่าได้มีบางคนได้เขียนเรื่องราวของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์แล้วหลายเล่ม ซึ่งส่วนมากก็เป็นการกล่าวหาใส่ร้ายไปในทางที่ไม่ดีต่าง ๆ นานาประการ โดยเฉพาะ สำหรับจอมพลสฤษดิ์ฯ ที่อสัญกรรมแล้ว ย่อมไม่มีทาง ที่จะโต้เถียงหรือปฏิเสธได้ อนึ่งนั้นนักเขียนเหล่านั้นไม่มี ใครสักคนหนึ่งที่เคยอยู่ใกล้ชิด คลุกคลีกับจอมพลสฤษดิ์ฯ มาตลอดเวลา แต่เหตุไฉนเขาจึงรู้เรื่องของจอมพลขวัญใจ ประชาชนของพวกเราได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง ? นี่แหละเป็น แรงผลักดันที่ทำให้ข้าพเจ้าหาญกล้ารวบรวมจัดพิมพ์เรื่อง “ประวัติยอดขุนพล” ซึ่งเป็นการรวบรวมประวัติ และผล งานของจอมพลสฤษดิ์ฯ โดยเอามาจากหนังสือ “ประวัติ และผลงานของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์” ที่คณะรัฐมนตรี พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ จอมพลสฤษดิ์ฯ เมื่อ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยตัดทอนคัดลอกเอาตอนเอาที่สำคัญมา เพราะหนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือที่หนามาก และเขียนไว้อย่างละเอียดอีกทั้งผู้เขียนแต่ละคนก็เคยได้ร่วมทำงานกับจอมพลสฤษดิ์ฯ มาเป็นเวลานาน../ จากคำนำ
โดย : จำลอง พิศนาคะ (อดีตช่างกรมข่าวทหารบก)  
หมวด (03) : ชีวประวัติบุคคลสำคัญ
ปกแข็ง / 284 หน้า (มีใบหุ้มปก) ไม่รวมอีกหลายบทความท้ายเล่ม มีภาพประกอบ  
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ 
พิมพ์ครั้งที่ : - 
ปีที่พิมพ์ :  -
ขนาด : กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ 
/* Products stats */