หนังสือเก่า lungkitti.com

ชีวประวัติ เจ้าพระยา 93 เจ้าพระยา กรุงรัตนโกสิน

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (03) : ชีวประวัติบุคคลสำคัญ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ชีวประวัติ - บุคคลสำคัญ
  • รหัสสินค้า : 025981

รายละเอียดสินค้า ชีวประวัติ เจ้าพระยา 93 เจ้าพระยา กรุงรัตนโกสิน

  เจ้าพระยาเป็นบุคคลสำคัญในระบอบสมบูรณาญา สิทธิราชย์ เพราะกว่าจะได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ถึงชั้น เจ้าพระยานั้น ก็เป็นการยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ จักต้องเป็นบุคคลที่มีความปรีชาสามารถในการปฏิบัติราชการ แผ่นดิน ต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริต 
และประกอบด้วยมีสติปัญญาสามารถเป็นที่นิยมชมชอบของคนทั้งหลายเป็นประการสำคัญ และเป็นที่โปรดปรานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวอีกด้วย เจ้าพระยาเป็นมือสำคัญในการสร้าง, ป้องกัน และรักษาชาติบ้านเมืองไทย ในระบอบราชาธิปไตยแต่ โบราณมา เป็นบุคคลที่ควรจะศึกษาชีวประวัติ
โดย : นัฐวุฒิ สุทธิสงคราม  
หมวด (03) : ชีวประวัติบุคคลสำคัญ
ปกแข็ง / 432 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์  บันดาลสาส์น
พิมพ์ครั้งที่ : - 
ปีที่พิมพ์ :  2517
ขนาด : กว้าง 12.5 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มเดิม
 
/* Products stats */