หนังสือเก่า lungkitti.com

พระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (03) : ชีวประวัติบุคคลสำคัญ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ชีวประวัติ - บุคคลสำคัญ
  • รหัสสินค้า : 025980

รายละเอียดสินค้า พระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

  “พระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์”
เพื่อประกาศพระเกียรติคุณ ความปรีชาสามารถ ความเป็นอัจฉริยของพระองค์ท่าน ให้ได้ทราบและ ระลึกถึงพระองค์อย่างแพร่หลายที่พระองค์ทรงสร้าง คุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติในด้านการทหารเรือ พระองค์ทรงเป็น “บิดาแห่งกองทัพเรือ” อย่างแท้ จริงทั้งในด้านการปกครอง ในด้านประสิทธิ์ประสาท วิชาการต่าง ๆ และการปฏิรูปกองทัพเรือของ “ราช นาวีไทย”
  หนังสือเล่มนี้จะทำให้ทราบถึงชีวประวัติของพระ องค์ท่านโดยละเอียด พระองค์ทรงเป็นนักสร้างโดยแท้ จริง จากผลงานและความสำเร็จของพระองค์ท่าน
โดย :  ชัยมงคล อุดมทรัพย์ 
หมวด (03) : ชีวประวัติบุคคลสำคัญ
ปกแข็ง / 600 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์  รุ่งวิทยา
พิมพ์ครั้งที่ : 5 
ปีที่พิมพ์ :  2512
ขนาด : กว้าง 14 ซ.ม. ยาว 18 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ
/* Products stats */