หนังสือเก่า lungkitti.com

ขี่ม้าชมดอกไม้ (เล่ม 1-2 จบ)/ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม)

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (09) : รวมนักเขียน / ’รงค์ วงษ์สวรรค์
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ’รงค์ วงษ์สวรรค์
  • รหัสสินค้า : 025943

รายละเอียดสินค้า ขี่ม้าชมดอกไม้ (เล่ม 1-2 จบ)/ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม)

  *สารคดีท่องแดนมังกร กรีดสายตาบนความคิดคมกริบของนักเขียนผู้ยิ่งยง* 
  บันทึกการเดินทางเยือนเมืองจีน (บรรยากาศหลังปฏิวัติโดยประชาชน) ของนักเขียนไทย ภายในเวลาอันเร่งรีบ ปักกิ่ง นานกิง เซียงไฮ้ และกวางโจว ภาษาเขียนที่ใช้ในเล่มนี้ของ ’รงค์ ย่อมแตกต่างจากภาษาสวิงสวายในนิยายวรรณกรรม กล่าวคือเป็นภาษาที่ใช้เขียนจดบันทึกเรื่องราว ต่างๆที่ได้พบเห็น สัมผัส และ สอบถามจากสิ่งต่างๆรอบตัวที่พ้นผ่าน โดยมิใช่เพียงการเฝ้ามองดูและนึกเขียนเทียนพรรษาเอาเอง
โดย :  ’รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) 
หมวด (09) :  รวมนักเขียน / ’รงค์ วงษ์สวรรค์ 
ปกอ่อน/ 216, 231 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ บรรณกิจ
พิมพ์ครั้งที่ : ครั้งแรกในนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ 2518-2519
ปีที่พิมพ์ :  2519
ขนาด : กว้าง 11 ซ.ม. ยาว 18.3 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ 
/* Products stats */