หนังสือเก่า lungkitti.com

แบบเรียนกายวิภาคจากศิลปินเอก / นิวิต หะนนท์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (04) : ศิลปะ - จิตรกรรม
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 025691

รายละเอียดสินค้า แบบเรียนกายวิภาคจากศิลปินเอก / นิวิต หะนนท์

        ในหนังสือ บทเรียนการวาดจากศิลปินเอก ข้าพเจ้าพยายามอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจว่า การ วาดรูปให้ดีเด่นนั้นต้องการความรู้พื้นฐานที่เป็น รายละเอียด พร้อมกับการฝึกฝนมากพอสมควรถึง ระดับหนึ่ง เทคนิคการวาดต่าง ๆ มิได้เป็นความลับ อีกต่อไป เพราะศิลปินเอกแต่ละยุคได้สรรค์สร้าง ต่อเนื่องกันมาไม่ขาดสาย พยายามแสดงให้เห็นว่า ภาพวาดที่ดีเกิดขึ้นจากความเข้าใจเรื่องเทคนิคและ องค์ประกอบศิลป์ ซึ่งต่างอ้างอิงอาศัยซึ่งกันและกัน ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้ายังได้กล่าวไว้ว่าเทคนิคและองค์ ประกอบเหล่านั้นล้วนพบหาได้ในงานของจิตรกร เอกทุกคน แม้ว่าจะไม่ชัดเจนแก่คนทั่วไปนักเพราะ ต้องอาศัยการคลุกคลีกับการวาดนานพอสมควร จึงจะสามารถสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ และสุดท้าย ได้ชี้แนะไว้ว่าหากนักศึกษามีประสบการณ์มามาก พอแล้ว ผลงานของจิตรกรใหญ่ก็สามารถเป็นครู ให้อย่างดีที่สุด โดยมีเงื่อนไขว่านักศึกษาต้องเป็น ผู้กระตือรือร้นอยู่เสมอในการใฝ่หาเรียนรู้
โดย : นิวิต หะนนท์  
หมวด (14) : ความรู้ทั่วไป  
ปกอ่อน / 247 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์
พิมพ์ครั้งที่ :   1 
ปีที่พิมพ์ :    2533
ขนาด : กว้าง 17.2 ซ.ม. ยาว 24.4 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ