หนังสือเก่า lungkitti.com

จิตรกรรม / ประเสริฐ ศีลรัตนา

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (04) : ศิลปะ - จิตรกรรม
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 025687

รายละเอียดสินค้า จิตรกรรม / ประเสริฐ ศีลรัตนา

     จิตรกรรม เล่มนี้ คงพอจะใช้เป็นแนวทางหนึ่งสำหรับผู้สนใจและใฝ่รู้ในเรื่องราวของศิลปกรรม ประเภทภาพวาดระบายสีซึ่งเนื้อหาภายในเล่มเป็นความรู้พื้นฐานทั่ว ๆ ไปที่ควรทราบ โดยเริ่มตั้งแต่การทําความ เข้าใจกับความหมายและขอบข่ายของงาน และทำความเข้าใจในระบบโครงสร้างทางจิตรกรรมทั้งที่มาอันเป็นจุด พื้นฐานเริ่มต้น กระทั่งถึงผลอันเป็นจุดหมายท้ายสุด ซึ่งประกอบด้วยตัวบุคคลผู้สร้างงานที่เรียกกันว่า “จิตรกร”, กระบวนการถ่ายทอดสร้างสรรค์ ตลอดรวมไปถึงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของผลงานและผู้ดูกับการ รับรู้ตีความ ซึ่งในแต่ละส่วนประกอบได้พยายามวิเคราะห์ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหา วิธีการ และแนวทางอัน จะเป็นวิถีนำไปสู่ความเข้าใจในที่สุดเกี่ยวกับจิตรกรรมได้ โดยการชี้แนะให้เห็นจริงจากภาพผลงานประกอบ ควบคู่ไปกับการอธิบาย
โดย : ประเสริฐ ศรีรัตนา  
หมวด (04) :  ศิลปะ - จิตรกรรม
ปกอ่อน / 146 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์
พิมพ์ครั้งที่ :  1  
ปีที่พิมพ์ :    2528
ขนาด : กว้าง 14 ซ.ม. ยาว 24 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ 
/* Products stats */