lungkitti.com หนังสือเก่า

เทคนิค... ในการพิจารณาพระเครื่องที่ถูกต้อง


SOLD OUT
หมวดหนังสือ (05) : หนังสือพระเครื่อง
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระเครื่อง-พระพุทธรูป- เครื่องราง-สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • รหัสสินค้า : 025677

รายละเอียดสินค้า เทคนิค... ในการพิจารณาพระเครื่องที่ถูกต้อง

  เทคนิค... ในการพิจารณาพระเครื่องที่ถูกต้อง ประเภทเนื้อผง ประเภทเนื้อดิน ประเภทเนื้อชิน ประเภทเนื้อสนิมแดง  บทวิเคราะห์พิมพ์ บทวิเคราะห์เนื้อ
  การศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับวิธีการดูพระเครื่องทุกชนิด เพื่อให้ดูให้เป็น ดูให้ขาดโดยเร็ว ท่านผู้รู้ได้วางหลักการไว้ ๒ วิธีด้วยกันคือ
๑. ท่านต้องศึกษาจากครูบาอาจารย์ ที่มีความชำนาญโดยตรง 
๒. ท่านต้องศึกษาจากหนังสือหรือตำรา ที่เชื่อถือได้
ในวิธีที่ ๒. นั้น เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้ท่านสามารถจะดูพระเครื่อง ทุกชนิดให้เป็นได้เช่นกัน โดยเฉพาะจากหนังสือเล่มนี้ได้เขียนบอกถึงเทคนิคในการ สังเกตุพิจารณาอย่างง่าย ๆ ทุกขั้นตอนตามความเป็นจริงโดยธรรมชาติตั้งแต่ ขั้นตอนในการวิเคราะห์พิมพ์หรือตัวแม่พิมพ์ ทรงพิมพ์ ตำหนิในพิมพ์ ตลอดจน ความเก่าของเนื้อพระแต่ละประเภทอย่างครบถ้วน จากทางเลือกทั้งสองทางนั้น ตัวท่านต้องเป็นผู้เลือกเองท่านต้องใช้วิจารณญาณในการศึกษาจากครูบาอาจารย์ โดยตรง หรือศึกษาจากตำราก็ได้ สุดแล้วแต่โอกาสจะอำนวยให้เมื่อท่านดูพระ เครื่องเป็นแล้ว ก็จะเกิดประโยชน์แก่ตัวท่านเองแก่ญาติสนิทมิตรสหาย ตลอดจน บุตรหลานอันเป็นที่รักของท่านได้ทุกเวลาทุกสถานที่อย่างแน่นอน
โดย :  ไพศาล จงกลมณี 
หมวด (05) :  หนังสือพระเครื่อง
ปกแข็ง / 180 หน้า (ภาพสีกระดาษอาร์ตทั้งเล่ม)
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์  แว่นทิพย์
ขนาด : กว้าง 19.5 ซ.ม. ยาว 26.7 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ