lungkitti.com หนังสือเก่า

พระพิมพ์กรุทางโบราณคดี / เทพชู ทับทอง


฿450.00
หมวดหนังสือ (05) : หนังสือพระเครื่อง
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระเครื่อง-พระพุทธรูป- เครื่องราง-สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • รหัสสินค้า : 025661

รายละเอียดสินค้า พระพิมพ์กรุทางโบราณคดี / เทพชู ทับทอง

        เรื่อง “พระพิมพ์กรุทางโบราณคดี” ในหนังสือที่ท่านกำลัง อ่านอยู่นี้ มีอยู่ด้วยกัน ๓ กรุ คือพระพิมพ์กรุวัดป่ามะม่วง สุโขทัย พระพิมพ์กรุวัดจุฬามณี พิษณุโลก และพระพิมพ์กรุวัด มหาธาตุ เพชรบูรณ์ ซึ่งพระพิมพ์ทั้ง ๓ กรุนี้ ผู้เขียนได้เคย เขียนลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ “พิมพ์ไทยอาทิตย์” มาแล้วครั้ง หนึ่ง แต่เมื่อนำมารวมพิมพ์เป็นเล่ม ผู้เขียนก็ได้เขียนเพิ่มเติม และได้นำข้อความในศิลาจารึก พระราชนิพนธ์ของพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนข้อเขียนของนักประวัติ ศาสตร์และนักโบราณคดีอีกหลายท่าน ที่กล่าวถึงประวัติวัดป่า มะม่วง และวัดจุฬามณีมาลงประกอบเรื่องด้วย.
โดย :  เทพชู ทับทอง 
หมวด (05) : หนังสือพระเครื่อง  
ปกแข็ง / 82 หน้า ไม่รวมภาพประกอบ ขาว/ดำ กระดาษอาร์ต (ไม่มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ : -
พิมพ์ครั้งที่ : -   
ปีที่พิมพ์ :  2513  
ขนาด : กว้าง 13.5 ซ.ม. ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / มุมล่างสันแหว่งเล็กน้อย / มีลายเซ็นผู้เขียนมอบให้เป็นที่ระลึก