lungkitti.com หนังสือเก่า

พระเครื่องประยุกต์ / ตรียัมปวาย.

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ (05) : หนังสือพระเครื่อง
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : พระเครื่อง-พระพุทธรูป- เครื่องราง-สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • รหัสสินค้า : 025659

รายละเอียดสินค้า พระเครื่องประยุกต์ / ตรียัมปวาย.

  พระเครื่อง ฯ ประยุกต์ฉบับนี้ บรรยายถึงเรื่อง พระเครื่อง ๆ ในชุด “องค์เบญจภาคี” เป็นหลัก และเพิ่มเติมด้วยปกิณกผนวกเกี่ยวกับพระเครื่อง ฯ ชนิดอื่น ๆ ที่มี อยู่ในหัวเมืองเดียวกันเท่าที่สืบทราบได้ เป็นความสรุป เนื่องจากมีเนื้อความกะทัด และเบาสมอง ดังนั้นพระเครื่อง ฯ ประยุกต์ฉบับนี้อาจเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางก็เป็นได้
  เรื่องพระสมเด็จ ฯ พระนางพญา และ พระรอด แสดงไว้เป็นเนื้อความค่อนข้างสังเขป เพราะพลความโดย พิสดารมีปรากฏอยู่แล้วในชุดปริอรรถาธิบาย ๆ ทั้ง ๓ ฉบับ ส่วนพระกำแพง ทุ่งเศรษฐี และพระผงสุพรรณยังไม่เคย ปรากฏในรูปเล่มมาก่อน จึงได้ให้สารคดีไว้กว้างขวางกว่า ๓ ชนิดแรกตามสมควร
โดย : ตรียัมปวาย.  
หมวด (05) : หนังสือพระเครื่อง  
ปกแข็ง / 393 หน้า ไม่รวมภาพประกอบ ขาว/ดำ กระดาษอาร์ต (ไม่มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ คลังวิทยา
พิมพ์ครั้งที่ : 1 (3,000 ฉบับ)  
ปีที่พิมพ์ :  2507
ขนาด : กว้าง 13.5 ซ.ม. ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / หุ้มสันหนังสือใหม่ / มีลายเซ็นผู้เขียนกำกับ