lungkitti.com หนังสือเก่า

สารานุกรม รวมของดีเมืองไทย / พินัย ศักดิ์เสนีย์


SOLD OUT
หมวดหนังสือ (05) : หนังสือพระเครื่อง
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระเครื่อง-พระพุทธรูป- เครื่องราง-สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • รหัสสินค้า : 025658

รายละเอียดสินค้า สารานุกรม รวมของดีเมืองไทย / พินัย ศักดิ์เสนีย์

  สารานุกรมคือหนังสือที่บรรจุความรู้อันเป็นสาระ ประโยชน์  คนไทยเรามีพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติมาแต่โบราณกาล นอกจากการมีคุณพระรัตนตรัยเป็น สรณะแล้ว พุทธศาสนิกชนไม่มีความรังเกียจที่จะรับนับถือ สรณะอื่น ๆ ที่ไม่ได้ขัดกับพุทธวจนะโดยเฉพาะศาสนาพระ เป็นเจ้าหรือศาสนาพราหมณ์ ไทยได้นับถือคู่กันมากับพระพุทธศาสนา “สารานุกรมรวมของดีเมืองไทย” ฉบับนี้ ได้ รวบรวมความรู้อันเป็นสาระแก่ชีวิต จากหลักของพระพุทธ ศาสนาและศาสนาพราหมณ์อันเป็นศาสนาดั้งเดิมของโลก
  “สารานุกรมรวมของดีเมืองไทย คือเรื่องราวของ ของดีของไทย อันเป็นความรู้ดึกดำบรรพ์ของคนไทยที่ยังไม่ มีผู้ใดได้เคยรวบรวมเปิดเผยให้ทราบ “สารานุกรมรวมของ ที่เมืองไทย” กระทำขึ้นโดยยึดหลักการ ปฏิบัติบูชา แบบ ไทย ๆ ของเราที่ถือความนิยมประเพณี ปฏิบัติตามรอยพระ ยุคลบาทองค์พระผู้เป็นพ่อเมืองมาแต่โบราณกาลโพ้น
  ความรู้ทางขนบประเพณีในศาสนาดั้งเดิมเป็นความ รู้ที่กว้างขวาง มีวิธีการปฏิบัติในเรื่องนี้มากมายปรากฏอยู่ใน สมุดบันทึก และหนังสือคัมภีร์โบราณที่ทำจากกระดาษ ข่อยแต่ก็ไม่ได้มีการนำมาเปิดเผยรวบรวมเอาไว้แม้ในหนังสือสารานุกรมเล่มอื่นใดที่เคยพิมพ์มาก่อน 
โดย : พินัย ศักดิ์เสนีย์  
หมวด (05) : หนังสือพระเครื่อง  
ปกอ่อน/ 811 หน้า (มีภาพแทรกในเล่ม ขาว/ดำ) 
จัดพิมพ์ : โรงพิมพ์ สุฬศ กรุงเทพ
พิมพ์ครั้งที่ :  1  
ปีที่พิมพ์ : 2516 
ขนาด : กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / กระดาษเหลืองกรอบ / รูปเล่มเดิม / มุมปกหลังแหว่งเล็กน้อย