หนังสือเก่า lungkitti.com

ของดีจากหิ้งพระ / พินัย ศักดิ์เสนีย์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (05) :หนังสือพระเครื่อง
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : พระเครื่อง-พระพุทธรูป- เครื่องราง-สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • รหัสสินค้า : 025657

รายละเอียดสินค้า ของดีจากหิ้งพระ / พินัย ศักดิ์เสนีย์

      รวบรวมความรู้ ประวัติ ตานานพงศาวดารที่เกี่ยวข้องกับพระเครื่อง พระบูชา และวัตถุของขลังใน พระพุทธศาสนา เรื่องวิชชาฤทธิ์จากตำรับไทยโบราณ นับแต่สมัยไทยสร้างชาติลงมา จนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน ประกอบภาพถ่าย ภาพลายเส้น อ่านง่าย เข้าใจได้ เร็ว พร้อมทั้งมุขปาฐสำหรับใช้ในการเสาะแสวงหา ของดี เป็นตารับคู่มือของท่านที่ผู้เขียนไม่ปิดบังอาพราง ความรู้แต่ประการใด ๆ
โดย : พินัย ศักดิ์เสนีย์  
หมวด (05) : หนังสือพระเครื่อง  
ปกแข็ง / 515 หน้า มีใบหุ้มปก (ไม่รวมภาพประกอบ ขาว/ดำ กระดาษอาร์ต)
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์  บำรุงสาส์น  
พิมพ์ครั้งที่ : -   
ปีที่พิมพ์ :  2508  
ขนาด : กว้าง 13.5 ซ.ม. ยาว 18.8 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / มีลายเซ็นผู้เขียนกำกับ
 
/* Products stats */