หนังสือเก่า lungkitti.com

คู่มือชายชาตรี

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (05) : คัมภีร์/ตำรา
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ตำราแพทย์ไทย -สมุนไพร -คัมภีร์/ตำรา -พระคาถา
  • รหัสสินค้า : 025654

รายละเอียดสินค้า คู่มือชายชาตรี

  “คู่มือชายชาตรี” เฉพาะคัมภีร์พิเศษฉบับนี้ได้รวบรวมเอาเวทมนต์ต่าง ๆ ทั้งทางอยู่คง ทางเมตตามหานิยม และทางถอนแก้กระทำยำยี โรคภัยไข้เจ็บทั้งมวล ซึ่งพระคาถาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นพระคาถาที่ท่าน โบราณาจารย์แต่เก่าก่อนได้เคยทดลองใช้ให้เห็นความศักดิ์สิทธิ์มาแล้ว มารวบรวมลงไว้ทั้งนี้ก็เพื่อหวังที่จะให้ชายชาตรีไทยทุกท่านได้พึงยึดถือปฏิบัติ เจริญรอยตามท่านบรรพบุรุษแต่กาลก่อน ไว้ศักดิ์ศรีชายชาติชาตรีของชาติไทย  ให้ปรากฏอภินิหาริย์สืบต่อไปตลอดกาลเทอญ.
โดย : อาจารย์เทพย์ สาริบุตร  
หมวด (05) : คัมภีร์/ตำรา
ปกแข็ง /  หน้า
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ศิลปาบรรณาคาร
พิมพ์ครั้งที่ :  -  
ปีที่พิมพ์ :  -
ขนาด : กว้าง 11 ซ.ม. ยาว 15 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ 
/* Products stats */