หนังสือเก่า lungkitti.com

เมื่อพระศรีอารย์มาเป็นจ้าวโลก ฉบับพิเศษ / อารยันตคุปต์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (16) : หนังสือเก่า
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือเพื่อการสะสม
  • รหัสสินค้า : 025624

รายละเอียดสินค้า เมื่อพระศรีอารย์มาเป็นจ้าวโลก ฉบับพิเศษ / อารยันตคุปต์

  ข้าพเจ้ามีความร้อนใจแทนเทวดาบนด์วรรค์ จึง สร้างเรื่อง “เมื่อพระศรีอารย์มาเป็นจ้าวโลก” ขึ้นวาง ตลาดให้ท่านอ่าน ถ้าท่านอ่านด้วยความเคารพนบนอบ และน้อมใจ ระลึกถึงพระศรีอารย์ตัวจริงโดยจริงใจแล้ว ท่านก็จะมีอายุยืนยาวนาน, ไม่ตายง่าย, และจะได้ พบพระศรีอารย์ในภาพมนุษย์แห่งอนาคตอันใกล้นี้ ส่วนผู้อ่านจะมองเห็นไปในแง่โกหกพกลม หรือเทวดาเหลว ไหลใด ๆ นั่นก็แล้วแต่เหตุผลของสัญชาติญาณดล บรรดาล เพราะเหตุผลก็มีอยู่หลายเหตุหลายผล และ หลายแง่หลายด้าน เช่นเหตุผลในด้านจิตศาสตร์, เหตุผลในด้านวิทยาศาสตร์, เหตุผลในด้านโหราศาสตร์, เหตุผลในด้านธรรมชาติศาสตร์ ฯลฯ ก็ว่ากันไปตาม เหตุผลในศาสตร์นั้น ๆ จะเอาเหตุผลของด้านหนึ่งไปใช้ในด้านหนึ่งย่อมจะเป็นไปไม่ได้  เช่นจะเอาล้อเกวียนไปใส่ในเรือนรถยนตร์ หรือจะเอายางรถยนตร์ไปใส่ ในเรือนเกวียน ย่อมเป็นที่หัวเราะแก่บรรดาผู้พบเห็น ยิ่งนัก นักวิทยาศาสตร์บางคนชอบบฏิเสธจิตศาสตร์ ว่าไม่มีเหตุผล ไม่น่าเชื่อ นั่นก็หมายความว่าเขาไม่เข้าใจในเหตุผลจิตศาสตร์ ประหนึ่งว่า “เอายางรถยนตร์ ไปใส่ในเรือนเกวียน ย่อมจะเข้ารูปกันไม่ได้.
โดย :  อารยันตคุปต์ 
หมวด (16) : หนังสือเก่า 
ปกอ่อน แข็ง /  หน้า (มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์  จำลองศิลป
พิมพ์ครั้งที่ : 8 
ปีที่พิมพ์ :  2498  
ขนาด : กว้าง 14.5 ซ.ม. ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / ใบหุ้มปกขาดแหว่งเสริมกระดาษรองใหม่
 
/* Products stats */