หนังสือเก่า lungkitti.com

เรื่องหลายรส / ว. ณ ประมวญมารค

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(09):วรรณกรรมเก่า
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : วรรณกรรมเก่า
  • รหัสสินค้า : 025502

รายละเอียดสินค้า เรื่องหลายรส / ว. ณ ประมวญมารค

      บทประพันธ์ทุกเรื่องของ ว. ณ ประมวญมารคเป็น เรื่องที่น่าสนใจ น่าอ่าน ควรแก่การเสนอแต่ท่านผู้ปรารถนา จะได้อ่านเรื่องที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิง เพราะเหตุนั้น เรา, สำนักพิมพ์แพร่พิทยา, หลังจากได้เสนอบทประพันธ์ ของ ว. ณ ประมวญมารคมามากแล้วจึงคิดว่า น่าจะนำ บทประพันธ์ประเภทต่าง ๆ หลายอย่างหลายเรื่องและหลายรส ของ ว. ณ ประมวญมารค ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในที่ต่าง ๆ มารวมไว้ในที่เดียวกัน และความคิดเช่นนั้นก็มิใช่เป็นแต่ เพียงความคิดที่คิดไว้เท่านั้น แต่เราได้กระทำตามความคิด ของเราด้วย “เรื่องหลายรส” จึงปรากฏขึ้นตามที่ท่านได้เห็นอยู่แล้ว ณ บัดนี้
โดย : ว. ณ ประมวญมารค  
หมวด (09) : รวมเรื่องสั้น 
ปกแข็ง /  หน้า (มีใบคลุมปก)
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ แพร่พิทยา   
พิมพ์ครั้งที่ :  2  
ปีที่พิมพ์ : 2516   
ขนาด : กว้าง 13.3 ซ.ม. ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้ 
 
/* Products stats */