หนังสือเก่า lungkitti.com

ชีวิต การงาน หลักธรรม หลวงปู่บุดดา ถาวโร

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (05) : พระอริยสงฆ์-หลักธรรม <br>
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระอริยสงฆ์ - คณาจารย์
  • รหัสสินค้า : 025312

รายละเอียดสินค้า ชีวิต การงาน หลักธรรม หลวงปู่บุดดา ถาวโร

  ด้วยพระคุณหลวงปู่บุดดา  ถาวโร  เป็นพระสุปฏิปันโน  เข้าถึงที่สุดแห่งธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ปฏิบัติธรรมธุดงค์องค์เดียวด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมอบกายถวายสุดชีวิต  กระทำความเพียรสูงสุดด้วยขันติบารมี  อดทนต่อมวลอันตรายทั้งปวง ไม่ยินดีในกามสุขของโลก ไม่ติดข้องเกี่ยวในสกุล  เห็นโทษในภพทั้งหลาย ปารถนาเฉพาะความสิ้นตัณหาผลเกิดแก่เจ็บตาย  มีปกติประพฤติธรรมเป็นนิจไม่ประมาทสามารถทำลายสังโยชน์ทั้งหลายได้  ไม่ติดข้องในตัณหาและทิฐิ  เป็นผู้มีใจเสมอในอารมณ์ทั้งปวง  ยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้  เห็นธรรมทุกอิริยาบท  มีจิตอิสระข้ามทุกทั้งมวลได้ด้วยจิตโสมนัส  มีอินทรีย์ผ่องใส สงบ เยือกเย็น เมตตาบริสุทธิ์  เป็นเสน่ห์แก่บุคคลเกี่ยวข้อง  ผู้อยู่ใกล้ได้เย็นตาเย็นใจ  จิตใจเบิกบาน  ด้วยดวงตาอันแววใสดุจดวงแก้วอันบริสุทธิ์  แจ่มใส เบิกบาน ละมุนละไม เปี่ยมด้วยพลังที่แผ่กระแสความเย็นแห่งเมตตาธรรมสรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่าโดยทั่วหน้ากัน 
  คณะศิษย์จึงปิติยินดี  ที่ได้รวบรวมจัดทำหนังสือ ชีวิต การงาน หลักธรรม  หลวงปู่บุดดา  ถาวโร  ด้วยสำนักพิมพ์ธรรมสภาผู้เล็งเห็นประโยชน์จัดพิมพ์เผยแพร่ด้วยวัสดุอย่างดี เข้าเล่มด้วยการเย็บกี่ ที่อยู่ได้นานเพิ่มสีสันการจัดรูปเล่มสวยงาม.
หมวด (05) :  พระอริยสงฆ์-หลักธรรม
ปก แข็ง / 255 หน้า พร้องกล่องแข็ง
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ธรรมสภา
ปีที่พิมพ์ :  2537  
ขนาด : กว้าง 19.5 ซ.ม. ยาว 27.7 ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้  / มีคราบเหลืองจากความชื้นเล็กน้อยไม่กระทบเนื้อหา
 
/* Products stats */