หนังสือเก่า lungkitti.com

คู่มือการเขียนภาพล้อเลียนด้วยสีโปสเตอร์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (04) :ศิลปะ - จิตรกรรม
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 025093

รายละเอียดสินค้า คู่มือการเขียนภาพล้อเลียนด้วยสีโปสเตอร์

 
            เหมาะสำหรับผู้ต้องการจะเป็นนักเขียนภาพล้อเลียน อธิบายวิธีการต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบแสดงขั้นตอนอย่างละเอียด
เรื่องโดย : ลาภ อำไพรัตน์   
ภาพโดย : มณเฑียร สุขสวัสดิ์
หมวด (04) :ศิลปะ - จิตรกรรม 
ปกอ่อน / 104 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ สิปประภา 
ปีที่พิมพ์ :  2548
ขนาด : กว้าง 21 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ :พอใช้ 
/* Products stats */