หนังสือเก่า lungkitti.com

ไม้เทศ เมืองไทย / หมอเสงี่ยม พงษ์บุญรอด

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (05) :ตำราแพทย์ไทย/พืชสมุนไพร
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ตำราแพทย์ไทย -สมุนไพร -คัมภีร์/ตำรา -พระคาถา
  • รหัสสินค้า : 024617

รายละเอียดสินค้า ไม้เทศ เมืองไทย / หมอเสงี่ยม พงษ์บุญรอด

 
เป็นตำราบอกชื่อบอกลักษณะ บอกกำเนิดและคุณสมบัติของพันธุ์ไม้และแร่ธาตุที่ใช้เป็นสมุนไพรทั้งมวล มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ (โบตานี) 
หนังสือเล่มนี้ถือเสมอด้วยตำราคู่มือ ควรและเหมาะแก่การแพทย์ตำบล นักวิจัย นักศึกษาเภสัชเวชและเภสัชวิทยาอยู่มาก อันความอุตสาหะพากเพียรเรียบเรียงตำราเล่มนี้ขึ้น จึงนับได้ว่าเป็นอมตะปัจจัยชิ้นหนึ่งของหมอ ซึ่งยังประโยชน์ให้แก่ชนรุ่นหลังต่อไป ...
โดย: หมอเสงี่ยม พงษ์บุญรอด
หมวด (05): ตำราแพทย์ไทย/พืชสมุนไพร
ปกแข็ง/ 596 หน้า (มีแจ็ตเก็ต)
พิมพ์ที่: เกษมบรรณกิจ
ปีที่พิมพ์: 2514
ขนาด: กว้าง 14.5 ซ.ม. ยาว 21.5 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / กระดาษมีคราบเหลือง