หนังสือเก่า lungkitti.com

คู่มือรับเหมาก่อสร้างบ้านไม้ (ช่างไม้ปลูกสร้าง) รวมชุด 4 เล่ม

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (06) : ตำราอาชีพ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : แต่งบ้าน - แต่งสวน
  • รหัสสินค้า : 024589

รายละเอียดสินค้า คู่มือรับเหมาก่อสร้างบ้านไม้ (ช่างไม้ปลูกสร้าง) รวมชุด 4 เล่ม

  เล่ม 1. ก่อสร้างบ้านไม้ (ช่างไม้ปลูกสร้าง)
- หนังสือก่อสร้างบ้าน (ช่างไม้ปลูกสร้าง) ได้รวบรวมงานไม้มีวิธีปฎิบัติตั้งแต่เริ่มงานจนถึงการส่งงานและได้รวบรวมหนังสือในวิชาชุดเดียวกันนี้ต้อเนื่องไปอีกจนกว่าจะครบเท่าที่ควรศึกษาเพื่อให้ช่างผู้สนใจที่ไม่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาวิชาประเภทนี้จากโรงเรียนสามารถอ่านและเข้าใจทั้งนำเอาข้อแนะนำไปปฏิบัติงานในสนามได้สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือผู้ที่ได้ผ่านโรงเรียนมาแล้วยังใช้เป็นคู่มือเพื่อทบทวนเสริมความรู้ได้เป็นอย่างดี ..
โดย : พิทยาอภิมลฑลปกแข็ง : 247 หน้าปี 2512 (18.5x25.5)
เล่ม 2. คู่มือรับเหมาก่อสร้าง / เจริญสุวรรณสุข
- การเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างจะเป็นได้อย่างไร? หนังสือเล่มนีจะช่วยขจัดปัญหาข้อนี้ให้กับท่านอย่างสิ้นเชิงมีสูตร, ตารางสำเร็จ, การถอดแบบ, คิดราคา, วิธีหางาน, วิธีหานายทุน (หรือบ่อเงิน) และวิทยาการของงานรับเหมาก่อสร้างโดยสมบูรณ์...
โดย : เจริญสุวรรณสุขปกแข็ง: 544 หน้าปี 2498 (13.5x18)
เล่ม 3. คู่มือการทำไม้และการคิดคิวบิดไม้
- คู่มือการทำไม้และการคิดคิวบิดไม้สำเร็จรูปเริ่มตั้งแต่วิธีคิดคิวบิตฟุตคิวบิตเมตรทั้งไม้กลมและไม้เหลี่ยมมีสูตรสำเร็จสำหรับคิดเพื่อสะดวกแก่การขายไม้ตลอดจนคิดยกของคลองเลื่อยและยกของไม้ที่ซื้อขายกันทั่วไปกับทั้งเบ็ดเตล็ดเกี่ยวแก่การก่อสร้างด้วย ...
โดย: ท.ร. จันทรอารักษ์ปกแข็ง : 84 หน้าปี 2504 (13.5x18.5)
เล่มที่ 4. ตำราหน้าไม้สำเร็จเรียนด้วยตนเอง / ทวีพงษ์ศิลปกรรม
- เหมาะแก่พ่อค้าขายไม้และฝึกหัดการคิดหน้าไม้อย่างทันสมัย ...
โดย: ทวีพงษ์ศิลปกรรมปกอ่อน : 48 หน้าปี 2495 (12.5x18.5)
หมวด (06) : ตำราอาชีพ
สภาพ : พอใช้ / กระดาษมีคราบเหลือง
 
/* Products stats */