หนังสือเก่า lungkitti.com

เครื่องทองสมัยอยุธยา

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(13):หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 024161

รายละเอียดสินค้า เครื่องทองสมัยอยุธยา

 
หนังสือเรื่อง เครื่องทองสมัยอยุธยา จัดพิมพ์เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้มีความรู้เรื่องมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเครื่องทองซึ่งเป็นงานประณีตศิลป์ที่มีความงดงามวิจิตรอย่างยิ่ง เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา ไม่เพียงแต่จะบ่งบอกถึงความสามารถอันสูงส่งในทางช่างศิลปกรรมของบรรพชนคนไทยเท่านั้น ยังเป็นหลักฐานทางวิชาการด้านอักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รวมทั้งวิถีความเป็นอยู่และสภาพของสังคมไทยในสมัยอยุธยาอีกด้วย
โดย: นายประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์
หมวด(13):หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกอ่อน / 120 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่:2
ปีที่พิมพ์: 2548
ขนาด: กว้าง 21 ซ.ม.ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ 
 
/* Products stats */