หนังสือเก่า lungkitti.com

แบบหัดเขียนภาพลายไทย ฉบับสมบูรณ์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(04):ศิลปะ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 024006

รายละเอียดสินค้า แบบหัดเขียนภาพลายไทย ฉบับสมบูรณ์

 
  ตำราแบบฝึกหัดเขียนภาพลายไทยเล่มนี้ ได้พยายามรวบรวมและเรียบเรียงขึ้นจากที่มาแห่งหลักวิชาภาพลายศิลปไทยและการสถาปัตยกรรม 3 ประการคือ 
1 จากแบบฉบับของครูอาจารย์ที่มีชื่อเสียง 
2 จากการศึกษาของคณะครูประกาศนียบัตร 
3 จากการค้นคว้าที่ได้สอนฝึกหัดฝีมือการช่าง โดยวิธีลัดมา 27 ปี
โดยวางรูปเริ่มตั้งแต่แบบง่ายๆไปจนถึงแบบที่ละเอียดยากยิ่งขึ้นเป็นชั้นๆ และได้แต่งจัดทำเป็น 2 ภาคคือ ภาคต้นว่าด้วยลายไทย ภาคปลายว่าด้วยรภาพไทย ดังมีคำอธิบายปรากฏอยู่แล้วตลอดถึงเบื้องต้นแห่งการเรียนรู้ในแต่ละภาคๆก็ได้วางหลักเกณฑ์ไว้เป็นที่สังเกตได้ง่าย
โดย: คณะช่าง
หมวด: ศิลปะ
ปกแข็ง / 78 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ คอมม่า ดีไซน์แอนด์พริ้นท์
พิมพ์ครั้งที่:8
ปีที่พิมพ์: 2540
ขนาด: กว้าง 20 ซ.ม.ยาว 26.5 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้