หนังสือเก่า lungkitti.com

การทำไร่ส้ม

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(06):ไม้ผลไม้ดอก
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ไม้ดอก ไม้ประดับ - สัตว์เลี้ยง
  • รหัสสินค้า : 023958

รายละเอียดสินค้า การทำไร่ส้ม

 
- บทที่ 1 ส้มและประวัติ
- บทที่ 2 พันธุ์ส้มในเมืองไทย
- บทที่ 3 ดิน ฟ้า อากาศและถิ่นที่ควรเลือกปลูก
- บทที่ 4 การขยายพันธุ์
- บทที่ 5 วิธีปลูก
- บทที่ 6 การบำรุงรักษา
- บทที่ 7 การให้ปุ๋ย
- บทที่ 8 การกำจัดป้องกันโรค แมลง และศัตรู
- บทที่ 9 ระยะการตกผลและการเก็บรักษา
- บทที่ 10 ประโยชน์ของส้ม
- เอกสารค้นคว้า
โดย:หลวงบุเรศรบำรุงการ
หมวด:ไม้ผลไม้ดอก
ปกแข็ง / 164หน้า(มีแจ็ตเก็ต)
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์  แพร่พิทยา
พิมพ์ครั้งที่:
ปีที่พิมพ์:  2506
ขนาด: กว้าง 13 ซ.ม.ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ / มีลายเซ็นของเจ้าของเดิม / กระดาษมีคราบเหลือง
 
/* Products stats */