หนังสือเก่า lungkitti.com

กรณีสวรรคต

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (02) :สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 023921

รายละเอียดสินค้า กรณีสวรรคต

 
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย เหตุการที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นสั่นสะเทือนความรู้สึกและนำความโศรกสลดมาสู่พสกนิกรเป็นล้นพ้น แถลงการณ์ของรัฐบาลในสมัยนั้นเกี่ยวกับกรณีสวรรคตไม่ได้ให้ความกระจ่างชัดแห่งเหตุ ก่อให้เกิดความพิศวงสงสัยแก่คนทั้วไป ประชาชนไม่แน่ใจว่าเหตุแห่งการสวรรคตนั้นจะเป็นไปดังคำแถลงการณ์ของรัฐบาล ยิ่งได้ประจักษ์ถึงวิธีการต่างๆตลอดจนความล่าช้าของการสอบสวนและปฏิกิริยาที่รัฐบาลมีต่อบุคคลที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันกับแนวแถลงการณ์ ยิ่งทำให้ทัศนคติที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลเลวลง เมื่อรัฐบาลไม่สามรถให้ความกระจ่างแก่ประชาชนถึงเหตุแห่งการสูญเสียองค์พระประมุขได้ฐานะทางการเมืองของรัฐบาลก็เสื่มทรามลง โดยเฉพาะศรัทธาของประชาชนต่อตัวนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลในขณะนั้น บุรุษผู้มีฐานะดุจดาวประกายพรึกจึงมีอันต้องดับวูบลงย่างไม่น่าเป็นไปได้
โดย: สรรใจแสงวิเชียน / วิมลพรรณปีตธวัชชัย
หมวด (02) : สารคดีประวัติศาสตร์
ปกอ่อน/ 248 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์: 2517
ขนาด: กว้าง 18.5 ซ.ม.ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้ / ขอบปกล่างแหว่งเล็กน้อย.
 
/* Products stats */