หนังสือเก่า lungkitti.com

ประวัติศาสตร์สากลสมัยกลาง / เจริญ ไชยชนะ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(02): สารคดีประวัติศาสตร์  
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 023826

รายละเอียดสินค้า ประวัติศาสตร์สากลสมัยกลาง / เจริญ ไชยชนะ

  
ประวัติศาสตร์สากลสมัยกลางเล่มนี้ บรรจุเหตุการณ์ตั้งแต่มหาอาณาจักรโรมันตะวันตกเสื่อม และยุโรปถูกพวกอนารยชนรุกรานเข้ามาทุกทิศทุกทาง ในที่สุดอนารยชนเหล่านั้นได้กลายเป็นอารยชน เป็นประชาชาติของทวีปยุโรป สืบมาจนกระทั่งมหาอาณาจักรโรมันตะวันออกหรืออาณาจักรไบแซนตินได้เสียแก่เตอร์ก รวมระยะเวลาที่มีเหตุการณฺต่างๆในสมัยนี้ประมาณ 1000 ปี และจัดว่าเป็น “สมัยกลาง” ของประวัติศาสตร์สากล
โดย: เจริญ ไชยชนะ ป.ม.,ธ.บ.
หมวด: สารคดีประวัติศาสตร์
ปกแข็ง / 604 หน้า (มีแจ็ตเก็ต)
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ คลังวิทยา
พิมพ์ครั้งที่: 3
ปีที่พิมพ์: 2517
ขนาด: กว้าง 14.5 ซ.ม.ยาว 21.5 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ / รูปเล่มเดิม / กระดาษเก่าเหลือง
 
/* Products stats */