หนังสือเก่า lungkitti.com

ไทยรบพม่า ฉบับสมบูรณ์ / สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(02):สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 023385

รายละเอียดสินค้า ไทยรบพม่า ฉบับสมบูรณ์ / สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

 
  "พงศาวดารเรื่องไทยรบพม่า" พระนิพนธ์อันโดดเด่นของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ทรงประทานไว้เป็นมรดกทางการศึกษาแก่ลูกหลานไทย เป็นพงศาวดารเล่มสำคัญของประเทศ ว่าด้วยการศึกระหว่างไทยรบพม่า ตั้งแต่ศึกครั้งแรกในสมัยอยุธยา จนการศึกครั้งสุดท้ายสมัยรัชกาลที่ 4 ถือเป็นเอกสารสำคัญสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสนใจศึกษาค้นคว้าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าอย่างละเอียด
โดย: สมเด็จกรมพระยาดำรงราชายุภาพ
หมวด: สารคดีประวัติศาสตร์ 
ปกแข็ง / 807 หน้า (มีแจ็ตเก็ต)
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ บรรณาคาร
พิมพ์ครั้งที่:1
ปีที่พิมพ์: 2515
ขนาด: กว้าง 13.5 ซ.ม.ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ / รูปเล่มเดิม / กระดาษมีคราบเหลือง 
 
/* Products stats */