หนังสือเก่า lungkitti.com

๗๒ พรรษาภัทรกษัตริย์ ธนบัตรรัชการที่ ๙

฿650.00
หมวดหนังสือ(16):คู่มือของสะสม
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : คู่มือของสะสม-สมุดภาพ-ภาพถ่าย-สิ่งพิมพ์
  • รหัสสินค้า : 023152

รายละเอียดสินค้า ๗๒ พรรษาภัทรกษัตริย์ ธนบัตรรัชการที่ ๙

 
  หนังสือที่ระลึกประกอบนิทรรศการ 72 พรรษาภัทรกษัตริย์ ธนบัตรรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 3 - 30 ธันวาคม 2542 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น 4 ภาค คือ
  -  1. 72 พรรษาภัทรกษัตริย์ ว่าด้วยพระราชประวัติพระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจที่จารึกในธนบัตร
  -  2.ธนบัตรรัชกาลที่ 9 ว่าด้วยความเป็นมาของธนบัตรในรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่แบบ 9 ถึง แบบ 15 รวมทั้งบัตรธนาคารและธนบัตรที่ระลึก นอกจากนี้ยังกล่าวถึงเอกลักษณ์ไทยในธนบัตร ซึ่งสะท้อนเรื่องราวอันเป็นประวัติศาสตร์และอารยธรรมเก่าแก่ที่ประชาชนชาวไทยภาคภูมิใจมาช้านาน 
  - 3.ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 1000 บาท เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 กล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่ธนาคารได้อัญเชิญจารึกในธนบัตร 
  - 4.ว่าด้วยเกร็ดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับรูปแบบธนบัตรในรัชกาลที่ 9 
โดย: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
หมวด: คู่มือของสะสม
ปกอ่อน / 200 หน้า 
พิมพ์ที่: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 
ปีที่พิมพ์: 2542 
ขนาด: กว้าง 21 ซม.  ยาว 39 ซม. 
สภาพ: พอใช้
/* Products stats */