หนังสือเก่า lungkitti.com

วารสาร เมืองโบราณ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2533

฿180.00
หมวดหนังสือ(13):หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 023125

รายละเอียดสินค้า วารสาร เมืองโบราณ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2533

 
  วารสาร เมืองโบราณ วารสารวิชาการรายสามเดือน เพื่อการอนุรักษ์มรดกไทย ด้วยจิตสำนึก และความภาคภูมิใจ.. มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่จิตรกรรมฝาผนัง โบราณสถาน ประติมากรรม ไปจนถึงเภสัชวิทยาโบราณ งานช่างพื้นบ้าน การแปลความศิลาจารึก การวิจารณ์หนังสือ และรายงานข่าวทั่วๆ ไป นำเสนอโดยสำนวนภาษาที่ง่าย เหมาะสำหรับผู้อ่านที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และแม้แต่ผู้สนใจเรื่องราวทั่วๆไป
คอลัมน์ในเล่ม
- ประเพณีพิธีกรรมที่เปลี่ยนไป / ศรีศักรวัลลิโภดม
- “เจนละ” ที่อุบลราชธานี / ธิดา สาระยา
- เมืองอัตปือ / ปราณี กล่ำส้ม
- ศิลปะที่อุบลราชธานี / น. ณ ปากน้ำ
- สัญลักษณ์ทางภูมิจักรวาลภายในเขตพุทธวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม / เสมอชัย พูลสุวรรณ
- ฯลฯ
โดย:ประไพ วิริยะพันธุ์
หมวด:หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกอ่อน / 143 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์    เมืองโบราณ
ปีที่พิมพ์:  2533
ขนาด: กว้าง 21.5 ซ.ม.ยาว 28.5 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ 
/* Products stats */